Obliczanie prądu pobieranego z akumulatorów, mocy urządzenia.

Obliczanie prądu pobieranego z akumulatorów, mocy urządzenia.

Do wykonania poprawnej instalacji konieczna jest wiedza na temat pobieranej mocy oraz prądu jaki będzie przepływał w okablowaniu. Od tego zależą: przekroje kabli, złączki, bezpieczniki oraz dobór odpowiednich akumulatorów.

Dla urządzeń zasilanych prądem stałym obliczenia można przeprowadzić w prosty sposób. Znając prąd płynący w obwodzie oraz napięcie zasilania możemy wyliczyć moc:

moc [W] = natężenie prądu [A] * napięcie [V]

Natomiast jeżeli znamy moc urządzenia oraz napięcie zasilania, łatwo wyliczyć można natężenie prądu jaki będzie płynął w okablowaniu.

natężenie prądu [A] = moc [W] / napięcie [V]

Wzory powyższe są wystarczające dla prądu stałego – takiego jaki pobieramy z akumulatora. W takiej sytuacji moc wyrażona w W (watach) jest równa mocy wyrażonej w VA (volto-amperach)

1 W = 1 A * 1 V = 1 VA

Dla typowego akumulatora 100Ah 12V, stosowanego w zasilaniu awaryjnym, można przyjąć 120W przy obciążeniu akumulatora prądem 10 A.

10 A * 12 V = 120 W = 120 VA

Jest to przybliżenie, ponieważ akumulator w rzeczywistości pracuje w zakresie napięć 13V do 10V. Z tego względu na świeżo naładowanym akumulatorze moc będzie nieco większa:

10 A * 13 V = 130 W = 130 VA

i co za tym idzie pod koniec pracy, gdy w akumulatorze zostało już niewiele energii, elektrolit to prawie sama woda, a napięcie spadło blisko granicy bezpieczeństwa 10V, moc będzie proporcjonalnie mniejsza:

10 A * 10V = 100 W = 100 VA

Powyższe obliczenia są poprawne dla prostych urządzeń rezystancyjnych, takich w których moc urządzenia zależy w sposób wprost proporcjonalny od napięcia zasilania. Na przykład: zwykła żarówka (jasność zależy od napięcia), prosty grzejnik oporowy (ilość wydzielanego ciepła zależy od napięcia), silnik prądu stałego bez dodatkowej elektroniki (ilość obrotów zależna od napięcia).

Urządzenia z elektronicznym sterowaniem mocą

Bardziej skomplikowane urządzenia zachowują się nieco inaczej. Dla urządzeń prądu stałego posiadających elektroniczne sterowanie mocą, moc pozostaje na stałym poziomie w ustalonym zakresie napięć.

Na przykład halogenowy reflektor LED zasilany z akumulatora ma moc 120W i pracuje w zakresie napięć od 12 do 24V (są to napięcia nominalne i faktycznie zakres pracy będzie w zakresie od około 10V do około 28V). Taki reflektor na początku rozładowania (na pełnym akumulatorze) wygeneruje obciążenie:

120 W : 13 V = 9,23 A

Gdy napięcia akumulatora obniży się do 11V, moc powinna pozostać na tym samym poziomie, czyli 120W i siłą rzeczy natężenie prądu się zwiększy:

120 W : 10 V = 12 A

Sprawność przetwarzania energii zasilania, może być różna przy różnych napięciach. To znaczy, że aby być dokładnym przy obliczeniach powinny być jeszcze brane pod uwagę różnice w stratach na wyższym i niższym napięciu zasilania. Ale przy małej różnicy napięć różnice te nie będą znaczące.

Dla odbiorników (sterowanych elektronicznie) do obliczeń okablowania bezpiecznie jest przyjąć obciążenie występujące na najniższym napięciu – pod koniec pracy zestawu baterii. Ewentualnie sprawdzając jeszcze obciążenie w górnym zakresie napięć (prawie zawsze będzie niższe).

All Right Reserved ©2016-2024

modulybateryjne.pl